Periodistes de capçalera

Matías Prats és un dels periodistes de referència a Espanya
Matías Prats és un dels periodistes de referència a Espanya

Segons el model clàssic, en el procés comunicatiu, el periodista compleix la funció d’emissor d’un missatge, és a dir, el transmissor de la notícia. Ara bé, en una societat de la informació en què les notícies es comuniquen per Twitter i es comenten per Whatsapp és evident que el rol tradicional del periodista s’ha vist afectat i s’està adaptant a un nou model. L’alternativa sembla ser la del periodista com a filtre d’aquest bombardeig de sobre informació –molts cops desinformació- en què ens tenen sumits Internet i les noves tecnologies. Per tant, el que hauria d’intentar el periodista és jerarquitzar totes aquestes notícies, aprofundir en les informacions i, potser, més que no pas informar hauria d’optar per interpretar.

Sembla, per tant, evident que el nou paper que ha de jugar el periodista necessita més que mai d’un reconeixement per part dels receptors, un cert prestigi que atorgui credibilitat als professionals a l’hora de fer les seves interpretacions. Significa això que el periodista ha de formar també part del missatge? Sobretot en la televisió, però també en menor mesura en els altres mitjans, estem acostumats a veure periodistes més mediàtics en els quals el públic confia i, de vegades, hi busca la veritat absoluta. Es tracta de referents dels quals ens interessen fins i tot les seves opinions.

Ja sigui pels anys d’experiència, com en el cas de Matías Prats o Mònica Terribas, o precisament perquè són cares noves que representen una nova generació, com és el cas de Jordi Évole, les seves intervencions més personals tenen també un interès i passen a formar part de la notícia en si. Els mitjans són molt conscients d’aquest fet i sovint promocionen el què podríem considerar les “estrelles del mitjà” per tal de recordar als espectadors que allí hi poden trobar aquells professionals de confiança que els explicaran les notícies no des de la distància sinó passat pel sedàs de l’experiència i la credibilitat.

La voz de Iñaki - El País
La voz de Iñaki – El País

Un bon exemple poden ser des de les editorials a la ràdio de Pepa Bueno fins els vídeos diaris que publica El País on Iñaki Gabilondo reflexiona sobre una notícia política del dia sense evitar de dir la seva perquè, precisament, això és el que es busca: conèixer quina opinió o interpretació en fa ell d’aquella notícia que potser hem llegit a la xarxa. Ara bé, resulta complicat delimitar fins a quin punt ha d’arribar la intervenció del periodista com un element més del missatge. Un dels casos més polèmics és el d’Ana Pastor a ‘el Objetivo’, les preguntes incisives de la qual generen tants detractors com defensors però que, en tot cas, posen sobre la taula aquesta intervenció del periodista en el missatge i, fins quin punt, pot pretendre un periodista assegurar que està informant sobre una realitat objectiva.

Ana Pastor és la presentadora de 'El Objetivo'
Ana Pastor és la presentadora de ‘El Objetivo’

A la columna.cat, un mitjà fet per estudiants de periodisme, es va publicar una opinió titulada ‘Mamá, yo no quiero ser como Ana Pastor’ en què s’assegura que el periodisme objectiu és una quimera i que, “com a la vida, el periodisme és prendre partit”. En efecte, com en tots els àmbits professionals, de vegades és necessari tenir certs referents; professionals que per algun motiu ens suscitin confiança i ens puguin aportar una mirada més reflexiva sobre aquelles notícies que hem vist resumides en 140 caràcters. Això, però, no implica que haguem de creure a ulls clucs absolutament tot el que aquests ens diuen i molt menys arribar a pensar que ells, o que qualsevol persona, posseeix la veritat absoluta. Es pot valorar un cert periodista però, en tot cas, no s’ha de mitificar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s